O mnie…

Wykształcenie:

Replica Bags  Replica Rolex Watches

 • logopeda (5-letnie dzienne studia magisterskie na
  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Doświadczenie:

 • praktyka diagnozy i terapii logopedycznej w Specjalnym Ośrodku
  Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie,
 • praktyka diagnozy i terapii logopedycznej w Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie,
 • kilkuletnia indywidualna terapia logopedyczna u dzieci w domu,
 • praca w charakterze logopedy w Przedszkolu Niepublicznym Językowo-Matematycznym w Szczecinie,Przedszkolu Publicznym Nr 62, Przedszkolu Publicznym Nr 9.