Zakres usług

Replica Rolex Replica Watches

  • diagnoza logopedyczna (ustalenie m.in. lateralizacji, funkcjonowania narządów mowy oraz zakresu zaburzonych głosek),
  • terapia wad wymowy (seplenienia, rotacyzm, lambdacyzm itp.),
  • terapia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy,
  • wczesna interwencja logopedyczna (zanim dziecko ukończy 3. rok życia),
  • profilaktyka i terapia dysleksji,
  • wczesna nauka czytania (metodą symultaniczno-sekwencyjną).